Persoonlijk leiderschap coaching jaartraject

Het persoonlijk leiderschap coaching traject bij Sensus Meus duurt ongeveer een jaar en bestaat uit een aantal onderdelen.

 

Fase 1a Kennismaking met elkaar

Tijdens de kennismakingsfase zullen we ons in eerste instantie richten op kennismaken met elkaar en samen onderzoeken waar specifiek jouw coachvraag ligt om jouw leven (weer) authentiek te kunnen leiden.

 

Fase 1b Kennismaking met jezelf

Naast het kennismaken met elkaar gaat het in deze fase ook om verdere kennismaking met jezelf. Antwoord krijgen op de vraag: wie ben ik?

Daarin word jij je bewust van:

 • ontwikkelingen die jij in je leven hebt doorgemaakt.
 • je talenten en kwaliteiten.
 • je drijfveren.
 • (belemmerende) gedachten, gevoelens en gedrag.

Als jij je hier bewust van bent, gaan we naar de volgende fase om jezelf te leiden.

 

Fase 2 Wat wil ik?

Wanneer jij je bewust bent wie je bent en je gevoelens kan signaleren, komt fase 2 in zicht.
Tijdens deze fase gaan we aan de slag met de vraag: wat wil ik er dan mee?

 • Wat wil jij met hetgeen je hebt ontdekt van wie je bent?
 • Welke stappen wil je zetten in je privé leven en je werkende leven?
 • Wat wil je behouden en waarvoor?
 • Wat wil je veranderen en met welke redenen?
 • Welke (belemmerende) overtuigingen kom je daar opnieuw in tegen?
 • Waarin wil jij je persoonlijk verder ontwikkelen om nog meer leider te zijn van je eigen leven?

Als je weet wat je wilt, dan kan je onderzoeken hoe je dit kan vormgeven en komen we bij fase 3.

 

Fase 3  Wat kan ik?

Naast het weten wie jij bent en wat je wilt, is het ook van belang al te weten wat jij kan.

 • Wat zijn de vaardigheden die jij al hebt.
 • Hoe zet je deze tot nu toe in?
 • Welke zou je nog meer in kunnen zetten?
 • Heb je daarin hulp nodig? Waar kan jij deze vinden?

 

Fase 4 Hoe zet ik het in?

In deze fase ga je jezelf profileren. Je gaat met name jezelf leiden, vanuit je nieuwe/ aanvullende inzichten. Jij gaat actief datgene vormgeven in jouw dagelijkse leven, zoals jij dat voor ogen hebt:

 • Je gaat je eigen grenzen stellen.
 • Je laat je zien wat je kwaliteiten zijn.
 • Je zet je vaardigheden in wanneer jij dat nodig vindt.

 

Je gaat je leven vanuit je eigen kracht vormgeven. Je gaat oefenen met leider zijn over je persoonlijke leven. Naast het opdoen van ervaringen is ook het reflecteren van hetgeen je ervaart belangrijk in deze fase. Op deze manier blijf je je ontwikkelen om steeds meer jouw persoonlijke leven authentiek te leiden.

 

Fase 5 Samen afsluiten

In het jaartraject zijn we samen een weg in geslagen en na het jaar scheiden onze wegen grotendeels weer. We staan hier samen bij stil, we evalueren je ontwikkeling(en) en zorgen samen voor een toolbox waaruit jij tijdens je verdere ontwikkeling zelf kracht kan putten.

 

Zoals je leest maak je tijdens het jaartraject 5 fases door. Fase 1a en fase 5 zijn twee vaste momenten in het traject, maar verder is het jouw ontwikkelingstraject en zijn de overige fases niet vast opeenvolgend vormgegeven. Veelal is het een flexibel geheel, aangezien stappen van de ene fase heel goed een aantal stappen van een andere fase in werking kunnen zetten.

 

Fase 6 Een ‘APK-tje’

Na het afsluiten ga jij volledig zelfstandig verder met de nieuwe ingeslagen weg waarin jij persoonlijk leider bent van jou leven, waarin jij op krachtige en authentieke wijze jou leven vormgeeft. Na een periode van 3 tot 6 maanden maak jij op jouw moment, aangezien jij degene bent die je eigen leven leidt en dus ook weet wanneer jij er behoefte aan hebt, nog 1 afspraak met mij. Tijdens deze ‘APK’ sessie kijken we samen terug naar je ontwikkeling van de afgelopen periode. Daarbij staan we stil bij hoe jij verder de balans in je leven hebt vormgegeven en kunnen we ook stilstaan bij momenten die je nog wat lastig vindt om deze samen nog eens even te analyseren. Mocht je nadien behoefte hebben om zo’n apk-tje vaker vorm te geven, dan kan je dat altijd op eigen initiatief met mij plannen.

 

Resultaat

Het resultaat is dat jij na dit jaartraject jouw privé en zakelijke leven op authentieke, persoonlijke wijze leidt. Op persoonlijk vlak wordt dit zichtbaar omdat jij:

 • meer zelfvertrouwen ervaart, omdat jij weet wie je bent, wat jij wilt en wat je kan.
 • je eigen wensen en doelen nastreeft.
 • je eigen grenzen voelt en bewaakt.
 • energiek bent.
 • je leven vanuit flow vormgeeft.

 

Ook op zakelijk vlak ga je merken dat:

 • je weet wat je kwaliteiten / talenten zijn en deze ook laat gelden.
 • jij je grenzen kan aanvoelen en aangeven in zakelijke & collegiale contacten.
 • mensen weten wanneer ze bij jou terecht kunnen.
 • jij eigenaarschap toont.
 • je energieker bent.
 • communicatie onderling beter verloopt.

 

Je voegt dus niet alleen waarde toe aan jezelf maar ook aan de organisatie waar je werkzaam bent. Als jij jezelf persoonlijk kan leiden, ervaar je meer balans in jouw leven en kan je daarmee ook een beter leidinggeven binnen jouw werkomgeving om samen te groeien als team en organisatie.

 

Extra investeren in jezelf?

Naast de bovengenoemde 6 fases kan het tijdens het traject duidelijk worden dat een aanvulling van meerwaarde is om je persoonlijke ontwikkeling beter of extra te kunnen laten floreren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • EMDR therapie.
 • extra sessie(s) voor verdere internalisering / bekrachtiging.
 • een aanvullend online onderdeel of
 • een opstelling al dan niet in een groep met representanten.

Zoals je leest zijn er diverse aanvullingen mogelijk die een meerwaarde kunnen zijn tijdens het traject. De keuze en invulling daarvan gebeurt op basis van jouw vraag, doel en extra investering die jij er voor jezelf voor (over) hebt.

 

Interesse in een persoonlijk leiderschap coaching traject?

Denk jij na het lezen van bovenstaande: ja, ik wil in mijzelf investeren! Neem dan contact op voor een passende offerte!