Technieken

Heb je steeds meer het idee dat hulp van Sensus Meus iets is voor jou? Maak dan een afspraak om kennis te maken. Een wederzijdse klik en gevoel van vertrouwen tussen jou en therapeut zijn namelijk heel belangrijk om prettig en resultaatgericht met elkaar aan de slag te gaan.

Daarnaast kun je tijdens deze kennismaking alvast jouw hulpvraag voorleggen. Zo is te achterhalen of je hier aan het goede adres bent of dat je meer baat hebt bij een andere vorm van hulp. Verder is het belangrijk om alvast een indruk te krijgen van je persoonlijkheid. Ben je een nuchter type of juist spiritueel? Doe je graag of denk je graag? Zie je snel iets voor je of doet juist geluid iets met jou? Met al deze informatie kan de therapeut aangeven welke mix van technieken mogelijk bij je passen om zo inzicht te krijgen in je gedrag en keuzes en om hiermee iets te doen waardoor je tevredener bent over dit facet van je leven.

Een paar voorbeelden

Er zijn namelijk heel veel technieken inzetbaar. Elke methode die de therapeut van Sensus Meus wil inzetten gebeurt in overleg met jou. Hierop ligt steeds de nadruk: in overleg, want je bent gelijkwaardig aan elkaar en jij bepaalt uiteindelijk wat je wel of niet wilt doen.

  • Analyserende stijl: de therapeut luistert, vraagt door en vat samen. Op deze manier word je aangemoedigd tot zelfonderzoek.
  • Cognitieve Gedragstherapeutische interventies: de therapeut onderzoekt samen met jou, jegedachten en welke wijze deze invloed hebben op je gevoelsleven en gedrag (en vice versa). Vervolgens wordt gekeken welke veranderingen daarin mogelijk zijn.
  • Intuïtieve belevings spellen: de therapeut geeft opdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. foto's, dilemmakaarten en inzichtkaarten waarop de coachee intuïtief reageert. Hierdoor sla jij als cliënt (nog) "onbewandelde" paden in.
  • Biografisch werken: de therapeut zet instrumenten in zoals het laten opschrijven van het levensverhaal of de loopbaangeschiedenis. Hiermee beantwoordt de cliënt zelf de vraag op basis waarvan hij keuzes heeft gemaakt in zijn handelen en gedrag. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen en herinterpretatie van zijn eigen biografie/ leven.
  • Kernkwaliteiten: de therapeut laat de cliënt door het spelen van een inzichtgevend spel zijn talenten en kernkwaliteiten ontdekken. Hierdoor ontstaat meer inzicht in zijn kunnen en mogelijke valkuilen.
  • Lichaamsgericht coachen: de therapeut laat ontspannings- en andere lichaamsgerichte oefeningen doen waardoor jij je gevoelens leert herkennen om ze vervolgens toe te laten.
  • Deelpersoonlijkheden: de therapeut laat jou ontdekken welke rollen/delen je van je persoonlijkheid inzet.

Welke techniek ook gebruikt wordt, de therapeut zal tijdens elk consult (door)vragen en luisteren, maar dat spreekt voor zich. Ook krijg je mogelijk opdrachten. Om ter plekke te doen of om thuis te oefenen. Door te oefenen, maak je je namelijk een nieuw inzicht eigen en raakt je brein gewend aan een andere manier van doen of denken.

Lees verder →