Praktijkondersteuning-GGZ... waarom?

Als huisarts heb je een drukke praktijk waar patiënten dagelijks met verschillende hulpvragen en klachten komen. De kans is redelijk groot dat het niet mogelijk is om aan alle cliënten die hulp te verlenen die je ze wel graag zou willen bieden. Als het gaat om hulpvragen/klachten op het psychische en/of psycho-sociale gebied kan de ik vanuit mijn praktijk Sensus Meus vanuit de functie van praktijkondersteuner-ggz (POH-GGZ) hierin van betekenis zijn.

Het voordeel van deze ondersteuning voor de patiënt is dat deze in een bekende omgeving wordt geboden – in jouw praktijk- en daardoor laagdrempelig is. Hierdoor is de kans groot dat er vroegtijdig hulp geboden wordt, waardoor de patiënt (grotendeels) zelfstandig kan blijven functioneren. En mocht er toch meer hulp nodig zijn dan kan de poh-ggz in samenspraak met jouw zorgdragen voor een goede verwijzing naar bijvoorbeeld de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ zorg.

Voorbeelden van klachten en hulpvragen
Zoals de naam eigenlijk al zegt bied ik in de functie van praktijkondersteuner-ggz  hulp op het psychische en psycho-sociale vlak. Daarbij kan gedacht worden aan klachten en/of hulpvragen als:

  • Overspannenheid of Burnout
  • Down/ depressieve gevoelens
  • Gevoelens van angst of paniek
  • Begeleiden bij het veranderen van dagstructuur (bijv. bij ADHD, beginnende dementie)
  • Relatieproblemen
  • Overmatig gebruik van middelen als alcohol en drugs
  • Rouwverwerking

Stepped-care principe
De poh-ggz’er werkt generalistisch en vanuit het stepped-care principe waarbij de behandeling en begeleiding zo licht mogelijk worden gehouden en zo zwaar als noodzakelijk. Daarnaast bekijkt de poh-ggz’er de problematiek die aan de orde komt niet uitsluitend vanuit de optiek van een psychiatrische stoornis, maar benadert de ondersteuner de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij gaat het voornamelijk om die hulp te bieden die gericht is op het versterken van de draagkracht van de patiënt. Denk hierbij aan het verminderen van zijn draaglast en het leren omgaan met de klachten die bijvoorbeeld door de ziekte niet weggenomen kunnen worden. Het doel welke de poh-ggz’er van Sensus Meus ook nastreeft, is dat de patiënt zoveel als mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt tijdens zijn eigen hulpverleningstraject.

Meer informatie voor huisartsen →       Meer informatie voor cliënten →