Cliënten

Wat doet een praktijkondersteuner-GGZ voor jouw als cliënt?

Wanneer je bij de huisarts komt met klachten van psychische aard, is de  kans groot dat deze je doorverwijst naar de praktijkondersteuner-GGZ. Deze ondersteuning is een (nieuwe) vorm van laagdrempelige hulpverlening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Je zou het kunnen vergelijken met de diabetesverpleegkundige maar dan voor 'kopzorgen'. Deze hulp is onder andere laagdrempelig omdat je niet ergens anders heen hoeft: de ondersteuner houdt spreekuur in de praktijk van uw arts.

Verwijzing naar POH-GGZ

De verwijzing naar de POH-GGZ verloopt dus ook altijd via de huisarts. De klachten waarvoor je verwezen kunt worden naar de POH-GGZ zijn zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan slecht slapen, burn-out gevoel, overspannenheid, angstgevoelens, depressieve stemming, rouwverwerking, relatieproblemen en lichamelijke klachten die niet medisch te verklaren zijn. Als de huisarts je vertelt over de ondersteuning is jullie doel om meer duidelijkheid te krijgen over waarom u ergens psychisch last van heeft en wat je hiertegen mogelijk  kunt doen.

De werkwijze van de POH-GGZ van Sensus Meus

Sensus Meus staat voor mijn gevoel, mijn besef. Dit zijn dan ook belangrijke elementen van waaruit ik als POH-GGZ begeleiding en behandeling bied. Het gaat er namelijk om dat wij jouw gevoel en besef van de klachten serieus nemen, zodat je zo spoedig mogelijk (zoveel als mogelijk) weer vanuit je eigen kracht je leven kunt inrichten.

Ik bepaal samen met jouw vanuit het stepped-care principe wat je minimaal nodig hebt. Dit principe  is een methode waarbij de  hulp stap voor stap wordt ingezet; zo min mogelijk maar zoveel als noodzakelijk. Dit omdat jezelf de meeste  invloed hebt op je leven en op de problemen die je ervaart en hieraan dus zelf het meeste kunt doen en hierin ook zelf de grootste verantwoordelijkheid draagt.

Wanneer duidelijk is waarbij je geholpen wilt en kunt worden, kijken we samen hoe nu verder. Dit traject kan bestaan uit:

  • Kortdurende behandeling of begeleiding bij de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk óf via online hulp van Sensus Meus.
  • Doorverwijzing naar  andere hulpverleningsvormen wanneer er bijvoorbeeld meer tijd nodig is om jouw klachten aan te pakken of omdat meer specialistische hulp noodzakelijk is.
  • Onmiddellijk andere hulp inschakelen omdat het gaat om een crisissituatie.

Ook is het mogelijk om voor een stukje nazorg bij de praktijkondersteuner-GGZ te komen. Bijvoorbeeld als je na een behandeling op het psychische vlak nog even een steuntje in de rug nodig heeft. De hulp is altijd op maat en persoonsgericht. Er vindt altijd onderling overleg met je plaats én de huisarts blijft op de hoogte van jouw hulpverleningstraject.

Online hulp

Voor meer informatie over de behandeling met online hulp en om een beeld te krijgen van de inhoud van de modules klik dan hier. Let wel: de werkwijze voor aanmelding verloopt via uw huisarts. Ook zijn er andere pakketten beschikbaar voor online hulp binnen de huisartsenpraktijk. Online hulp behandeling via de huisartsenpraktijk is mogelijk wanneer Sensus Meus een contract heeft met uw huisarts.

Kosten

Voor jou als cliënt zijn er geen kosten verbonden aan de online hulp van de POH-GGZ. Deze kosten worden via de huisartsenpraktijk gedeclareerd bij de zorgverzekering. POH-GGZ ondersteuning zit in het basispakket; je hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen.

Mocht blijken dat er verwijzing nodig is, dan is er kans dat daaraan wel eigen kosten verbonden zitten. Uiteraard is er altijd overleg met jou voordat er verwijzing plaatsvindt.