Huisartsen

Welke taken neemt de poh-ggz’er u (deels) uit handen?

Om de huisarts en patiënt te ondersteunen, verricht ik als poh-ggz’er een aantal taken. Deze zijn onder te verdelen in directe taken – dit zijn de zorgactiviteiten- en indirecte taken.

Voorbeelden van directe taken. (bron: www.nza.nl)

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek.
 • Geven van psycho-educatie.
 • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement.
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten.
 • Kortdurende behandeling
 • Zorggerelateerde preventie.
 • Terugvalpreventie.

Voorbeelden van indirecte taken. (bron: www.nza.nl)

 • Opstellen en bespreken van een vervolg (stappen) plan.
 • Opbouwen en in stand houden van een goed netwerk met contactpersonen o.a. om verwijzingen zo adequaat mogelijk te laten verlopen. Het gaat dan om o.a. netwerken in :
  • Generalistische Basis (GGZ)zorg
  • Specialistische (GGZ)zorg
 • Consultatie aanvraag bij bv. psychiater en GZ-psycholoog.
 • Vormgeven van groepsgerichte preventie modules.
  Uiteraard hoort het adviseren ook bij het ondersteunende takenpakket. Daarnaast kan er ook (in overleg) gedacht worden aan aanvullende zorgactiviteiten als e-health en een groepsgericht aanbod.

Wie is verantwoordelijk?

Om goed samen te werken als arts en poh-ggz’er is het belangrijk helder te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo ben je en blijf je als huisarts eindverantwoordelijk voor de patiënt. Vandaar ook dat de poh-ggz’er van Sensus Meus regelmatig contact met je heeft om zowel zorginhoudelijke als organisatorische taken te bespreken. Op die manier blijf je op de hoogte en werken wij samen aan de hulpvragen van de patiënten!

De mogelijkheden en het tarief?

Je huurt mij rechtstreeks als freelancer in. Dus zonder tussenkomst van uitzend- of detacheringsbureau! De lijnen zijn dus kort en deze vorm van ondersteuning is kostenbesparend.

Er zijn drie opties om met elkaar samen te werken. Per optie geldt een ander tarief. Klik hier om  via het contactformulier de tarieven op te vragen.

Optie 1: 'Langdurige' freelance 

Optie 2: Freelance op 'oproepbasis in overleg' 

Optie 3: E-hulp contract   (Eerst meer informatie over E-hulp? Klik dan hier )

Samenwerking

Sluit de werkwijze van Sensus Meus bij jouw als huisarts aan en wil je nader kennis maken of zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact op door te bellen naar 06-45286981 of te mailen naar poh-ggz@sensusmeus.nl ook kan er via dit contactformulier opgenomen worden.