Privacybeleid van Sensus Meus

Sensus Meus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sensus Meus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sensus Meus Privacy Reglement

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In onze privacy policy website lees je hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Sensus Meus Privacy Policy Website

Tevens werkt Sensus Meus, wanneer noodzakelijk ook volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.