De zorgverzekeraar

Als zorgverzekeraar vind je het belangrijk om jouw klant van dienst te zijn. De klant van dienst zijn door die zorg te vergoeden die van belang is om zo goed en zo spoedig mogelijk van het "probleem" af te komen of mee om te leren gaan.

In deze tijden van economie is tevens het laag houden van de kosten voor jou, als zorgverzekeraar, belangrijk. Praktijk Sensus Meus begrijpt deze visie en streeft deze doelen ook na, waarbij uiteraard de hulp voor de klant (de hulpvrager) het voornaamste blijft.

Ik bied een laagdrempelige vorm van psychische en psychosociale hulpverlening voor particulieren die vast lopen in (een deel van) hun leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lichte tot matige psychische, sociale en/of emotionele problematiek, waaronder problematiek op As I en IV van de DSM-IV.

Er worden verschillende technieken ingezet waardoor de hulpvrager zelf inzicht verkrijgt in zijn gevoelens, gedrag en handelen. Deze manier van behandeling bevordert niet alleen het herstel, deze zorgt er ook voor dat de hulpvrager die inzichten die hij heeft verkregen zich ook kan eigen maken (transformatie), waardoor herhaling van de problematiek in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Sensus Meus biedt coaching en therapie aan die dus zowel curatief als preventief zijn in te zetten.

Hiermee worden 2 doelen bereikt :

  • efficiënte manier van behandelen: de kracht van behandeling is dat de hulpvrager zoveel mogelijk zelf inzicht en oplossingen vindt waardoor de transformatie (verandering van denken, doen of voelen) beter beklijft.
  • door op tijd deze hulpvorm in te zetten, kan intensievere behandeling en dus extra kosten  worden voorkomen.

Daarbij geldt dat het tarief voor de psychische en psychosociale hulpverlening beduidend lager ligt dan bij de meeste psychologen en er is géén wachtlijst.