Praktijkondersteuning-GGZ

Naast lifecoaching en therapie in mijn praktijk in Brummen en online hulp biedt Sensus Meus ook praktijkondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan huisartspraktijken.

Voordeel voor de huisarts

Als huisarts heb je een drukke praktijk waar patiënten dagelijks met verschillende klachten komen. De kans is redelijk groot dat het lastig is om aan alle cliënten die hulp te verlenen die je ze wel graag zou willen bieden. Als het gaat om hulpvragen / klachten op het psychische en/of psycho-sociale gebied kan Sensus Meus vanuit de functie als praktijkondersteuner-ggz (POH-GGZ) je hierin ondersteunen.

Voordeel voor de cliënt

Het voordeel van deze ondersteuning voor de cliënt:

  • het is dichtbij en in een vertrouwde omgeving
  • het is laagdrempelig: de cliënt gaat eerder naar de huisarts dan naar 2e lijns zorg
  • er is meer kans op vroegtijdige behandeling en waardoor verergering van klachten wordt voorkomen

Mocht er toch meer hulp nodig zijn dan kan de POH-GGZ in samenspraak met jou zorgdragen voor een goede verwijzing naar bijvoorbeeld de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ zorg.

Voorbeelden van klachten en hulpvragen

De POH-GGZ kan huisartsen ondersteunen bij onder andere de volgende klachten / hulpvragen:

  • Overspannenheid of burn-out
  • Sombere / depressieve gevoelens
  • Gevoelens van angst of paniek
  • Begeleiden bij het veranderen van dagstructuur (bijv. bij ADHD, beginnende dementie)
  • Relatieproblemen
  • Overmatig gebruik van middelen als alcohol en drugs
  • Rouwverwerking

Stepped-care principe

De POH-GGZ werkt generalistisch en vanuit het stepped-care principe waarbij de behandeling en begeleiding zo licht mogelijk worden gehouden en zo zwaar als noodzakelijk. Daarnaast bekijkt de POH-GGZ de problematiek die aan de orde komt niet uitsluitend vanuit de optiek van een psychiatrische stoornis, maar benadert de ondersteuner de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij gaat het voornamelijk om die hulp te bieden die gericht is op het versterken van de draagkracht van de patiënt. Denk hierbij aan het verminderen van zijn draaglast en het leren omgaan met de klachten die bijvoorbeeld door ziekte niet weggenomen kunnen worden. Het doel dat Sensus Meus ook nastreeft, is dat de patiënt zoveel als mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt tijdens zijn eigen hulpverleningstraject.

Meer informatie voor huisartsen →       Meer informatie voor cliënten →