Sensus Meus

Sensus Meus - Lifecoach en therapeut voor psychische en psychosociale hulpverlening

Privacy verklaring

Sensus Meus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy verklaring

Sensus Meus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sensus Meus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In onze privacy policy website lees je hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

Tevens werkt Sensus Meus, wanneer noodzakelijk ook volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Gaat er tijdens het traject wat mis, dan verneem ik dat graag om samen te kijken hoe we dit op kunnen lossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan is het mogelijk om via mijn beroepsvereniging hulp te vragen.